La direcció d'ICL Iberia ha decidit intensificar les converses amb els representants dels treballadors i ha comunicat, en el dia d'avui, la seva intenció de retirar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) actual, anunciat el passat dia 23 d'octubre, a canvi de buscar altres alternatives menys traumàtiques al seu pla de viabilitat. Així ho ha comunicat als treballadors.

Aquesta proposta ve avalada per la seva matriu ICL Group, que n'ha donat ple suport. L'objectiu de l'empresa i del Grup sempre ha estat el de minimitzar qualsevol impacte social. Sent conscients de les dificultats actuals dels canvis que cal implementar i de les importants inversions que encara cal fer els pròxims anys, segons explica ICL en un comunicat.

La implantació durant els darrers mesos de diferents propostes de millora i eficiència, en línia amb el seu pla de viabilitat, està ajudant a reduir el nombre de persones afectades per la reestructuració de la companyia. Així, dels treballadors inicialment inclosos en l'ERO, uns 110, ara l'empresa es planteja una afectació molt més baixa, del voltant d'uns 25 treballadors, tot i seguir a l'espera de l'aprovació d'inversions estratègiques per part del Grup i de la implantació final de més canvis en el model organitzatiu. Part d'aquestes sortides anunciades s'espera que siguin prejubilacions.

La reestructuració de l'activitat minera inclou el redisseny de models d'organització que permetran potenciar la mina de Cabanasses, seguint el pla establert, i passa també per mantenir més personal a la mina de Vilafruns, per a tasques relacionades amb el projecte de connexió de les dues mines. Algunes mesures organitzatives ja han estat posades en marxa i s'espera que tinguin continuïtat. Pel que fa al projecte d'unió, que té una gran complexitat tècnica i un elevat cost econòmic, ICL Iberia espera acabar els estudis per assegurar-ne la viabilitat i que pugui ser aprovat per la matriu.

Carles Aleman, president d'ICL Iberia, afirma que "hem fet un esforç molt important per mantenir els màxims llocs de treball i per això vull agrair especialment a tot l'equip la feina feta. No és gens fàcil mantenir l'equilibri entre fer viable la companyia i causar el menor impacte personal i social possible. Tanmateix, no podem oblidar que sense canvis en el nostre model organitzatiu i sense el suport inversor del Grup no podrem sobreviure".

Recordem que el Pla de Viabilitat, que posa en relleu la delicada situació de l'empresa, és una guia a 4 anys vista per tal de recuperar la competitivitat de l'empresa que s'ha vist greument danyada aquests darrers anys per diferents factors com són la caiguda del preu de la potassa, l'endarreriment de la construcció d'infraestructures com la rampa de Cabanasses i el col·lector, així com els alts costos d'extracció del mineral i els efectes de la Covid-19.