El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat obrirà una línia d'ajuts d'1,65 milions d'euros per als cellers amb denominació d'origen de Catalunya afectats econòmicament durant l'estat d'alarma per la covid-19. Segons el departament, la subvenció consistirà en una aportació màxima de 1.200 euros per cada treballador d'alta al sistema especial per a treballadors agraris per compte d'altri en algun moment del període del 14 de març al 31 de desembre del 2020, amb un màxim de 6.000 euros per celler. L'activitat dels cellers ha disminuït per les mesures per combatre la covid.