Els efectes de la covid-19 a les empreses berguedanes s'estan fent notar especialment entre la indústria i les microempreses. El teixit industrial comarcal s'ha reduït de més del 15% des de l'any passat, mentre que el nombre d'empreses de cinc empleats o menys ha disminuït el 10,9% el tercer trimestre de l'any respecte del mateix període del 2019. Aquestes són algunes conclusions de l'«Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball», que elaboren conjuntament al Cambra de Comerç al Berguedà i el Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i del qual ara se'n publica la primera edició.

La comarca va tancar el tercer trimestre amb un total de 1.201 empreses censades, el 8,4% menys de les que constaven un any enrere. Tots els sectors econòmics han vist reduïda la seva presència al territori, però ho ha fet especialment la indústria, amb una retallada de comptes de cotització del 15,4%, seguida de l'agricultura (-11,3%), la construcció (-7,9%) i els serveis (-7%).

Pel volum de l'empresa, han estat les de fins a cinc treballadors les que més han patit la recessió associada a la pandèmia, ja que el nombre de societats ha disminuït el 10,9% respecte del 2019, amb una retallada en xifres absolutes de 114 empreses.

Durant el tercer trimestre de l'any, el nombre d'assalariats ha crescut l'1,4% respecte de l'anterior, però la xifra encara és el 4,7% inferior a la registrada abans de la pandèmia. En total, a la comarca hi havia al tancament del tercer trimestre 7.588 treballadors. El mercat de treball es recupera als serveis i la construcció, amb un augment de les afiliacions del 2,2% i de l'1,2%, respectivament. Amb tot, la indústria, el sector amb més pes en el mercat de treball comarcal, recula el 0,6%.

Respecte del mateix període del 2019, la reducció del nombre de treballadors és generalitzada a tots els sectors, amb descensos del 3,4% a la indústria i del 5,4% a la construcció.

L'evolució dels autònoms també ha estat lleugerament negativa, en termes interanuals, en haver-se'n perdut l'1,3%, una caiguda superior a la de la mitjana catalana (-0,5%). Així, la xifra va quedar, el tercer trimestre, en 3.381. Per sectors, han augmentat els autònoms respecte del trimestre anterior a la construcció (1,3%) i el serveis (0,2%), mentre que, en termes interanuals, destquen les davallades a la indústria (3,8%) i l'agricultura (3,2%).

L'evolució a l'Anoia

Segons el mateix estudi, elaborat per a l'Anoia, la comarca va tancar el tercer trimestre de l'any amb 3.024 empreses, el 5,9% per sota del mateix període de l'any anterior. Per sectors, la davallada es fa notar sensiblement a la indústria (-9,2%) i als serveis (-5,5%). El nombre de microempreses (fins a 10 treballadors, en aquest cas) ha disminuït el 6,7% en termes anuals, i també ho ha fet el de les empreses d'11 a 50 treballadors (-2,1%).

El nombre d'assalariats era, el tercer trimestre, de 25.801, el 0,6% més que el trimestre anterior, però el 2,2% menys que abans de la pandèmia. Aquesta dada (com el cas del Berguedà) contempla els treballadors inclosos en un ERTO -2.186 persones a l'Anoia i 375 al Berguedà.

La construcció i els serveis han experimentat una recuperació del nombre d'assalariats en termes intertrimestrals, amb increments del 2,1% i de l'1,2%, respectivament. En contrapunt, la indústria ha registrat una lleugera reducció (-0,5%), que ha estat més intensa a l'agricultura.

Quant als autònoms, el nombre era, al tancament del tercer trimestre, de 7.942, una xifra superior tant a la del trimestre anterior (0,7%), com a la del tercer trimestre de l'any passat (0,5%). Per sectors, la construcció és l'únic que presenta una evolució positiva tant en termes anuals com intertrimestrals, amb increments del 3,9% i del 0,9%, respectivament. A la indústria la reducció interanual ha estat considerable, del 2,8%.

Les xifres de l'atur

L'estudi constata que el nombre d'aturats al Berguedà era el setembre de 2.213 persones, el 20,8% més que un any enrere, un volum de desocupats que no s'assolia des de mitjans del 2016. En el cas de l'Anoia, el nombre d'aturats era el setembre de 8.731, el 23,7% més que un any abans, quan n'hi havia registrats 7.057.