Per cada 100 ocupacions en branques d'activitat en contacte directe amb el turista es generen 67 ocupacions addicionals en altres sectors, mentre que per cada 100 euros de valor afegit del turisme se n'aporten 62,1 euros en altres sectors, segons detalla un informe d'Exceltur elaborat en col·laboració amb la Fundació Seres.

Aquest informe sobre la contribució social del sector turístic espanyol, que ha estat coordinat per Deloitte, s'estructura en tres blocs, com són l'impacte econòmic, l'impacte social i la seva contribució durant la pandèmia.

Quant a l'impacte econòmic, l'informe ressalta que, durant l'última dècada, el sector s'ha consolidat com una de les «principals fonts de renda i ús de l'economia espanyola», en aportar, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), 147,9 milions d'euros d'activitat en 2018, la qual cosa representa el 12,3% del Producte Interior Brut (PIB).