El Centre de Desenvolupament Empresarial de Manresa (CEDEM), l'ens des d'on es gestionen els programes d'emprenedoria, afirma que de les 376 persones que hi han acudit durant aquest any 2020, 202 han estat dones (53,7%). El perfil és el d'una dona de 37 anys de mitjana, majoritàriament amb estudis universitaris (en el 43%) o amb un cicle formatiu de grau superior (18%).