La Cambra de Comerç de Barcelona estima que Catalunya ha perdut unes 19.000 empreses des que va esclatar la pandèmia del coronavirus.

Així ho posa de manifest aquesta corporació de dret públic en el seu baròmetre sobre l'evolució de l'economia catalana durant el mes de novembre.

Segons les dades que han estat recollides per la Cambra, el teixit empresarial continua estancat i no presenta símptomes de millora, ja que actualment hi ha 238.738 empreses actives a Catalunya, el 7,4% menys que l'any passat.

El nombre d'empreses continua estancat a Catalunya i manté un descens interanual per sobre del 7% des del mes de juliol al d'octubre, superior a la xifra registrada al conjunt de l'Estat.

Malgrat el comportament negatiu en bona part d'activitats, el baròmetre constata millores en diferents àmbits, en l'ocupació, la inversió, la indústria i les exportacions, mentre que el turisme continua sent dels sectors més afectats durant la crisi.