L'Associació i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya denuncien un «clar i injustificat retard» en el desenvolupament de les energies renovables a Catalu-nya pel que fa al sistema elèctric peninsular.

En el document «Posicionament sobre el desplegament de les energies renovables a Catalunya», fet públic ahir, les entitats subratllen que cal un «canvi de mentalitat i procediment del Govern si realment vol promoure la implantació de les energies renovables» per complir els objectius del Decret Llei de mesures per a l'emergència climàtica, aprovat el 2019.

Per arribar-hi s'hauria de quintuplicar en una dècada la potència instal·lada d'energia eòlica i fotovoltaica, des dels 3.000 MW actuals als 15.000 MW el 2030.