La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha posat en marxa la iniciativa «Resiliència i oportunitats davant la nova realitat, la transformació cap a una economia circular», que pretén, segons la Unió, «ajudar les empreses a transformar la seva estratègia i anar cap a un model més circular, fent-les més competitives i resilients, és a dir, que surtin de les crisis millor posicionades i estiguin millor preparades per als canvis».

El programa consisteix en un servei d'acompanyament només per a 50 empreses de l'Anoia, per analitzar la seva estratègia, detectar possibles canvis, millores, i projectes per implementar l'economia circular a tots els seus nivells. Per tal de poder accedir a aquest servei, la UEA ha posat a disposició de les empreses un formulari d'inscripció per tal de detectar l'estat i les necessitats de les que vulguin acollir-s'hi. Aquestes 50 empreses podran disposar d'una visita, diagnosi i informe d'un grup d'experts en resiliència i oportunitats empresarials i economia circular. A més, participaran en jornades gratuïtes i sessions de treball col·lectives per trobar projectes entre empreses, i se'ls assessorarà en el procés del projecte, així com en les ajudes i subvencions directes existents per al seu finançament La selecció es farà segons el grau d'innovació, impacte positiu en la circularitat i grau de viabilitat tècnica i econòmica.