El confinament i les restriccions a la mobilitat han provocat un deteriorament generalitzat dels indicadors de desigualtat social i pobresa, segons indica la fundació Funcas a l'estudi «L'impacte social de la pandèmia. Una avaluació preliminar». L'informe mostra que les empreses amb un deute elevat i, per aquest motiu, amb un cert risc d'insolvència, donen feina a uns 2,2 milions de persones.

La fundació considera que aquests són «llocs de treball vulnerables», sobretot en els sectors més afectats per la pandèmia, i només es podran mantenir «si les empreses en hibernació - és a dir, en Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)- poden reactivar-se». A més, en el segon trimestre de l'any hi havia 105.600 llars sense ingressos més que a finals del 2019, amb un total de 278.000 persones.

Funcas assenyala que una de les característiques d'aquesta crisi, és l'asimetria del seu impacte. La pèrdua d'ingressos es concentra en els estrats de menys renda, més associats a les activitats que no s'han pogut portar a terme durant el confinament i als sectors, com el turístic, amb més dificultats per reprendre la seva activitat. «És a dir, que les persones més castigades principalment treballaven en els sectors on ja es concentraven els salaris mitjans més baixos del mercat laboral», detalla l'informe. Els ERTO i altres iniciatives per compensar la caiguda de l'activitat han mitigat l'impacte sobre l'ocupació però, «no obstant això, la cobertura de les mesures de prevenció i contenció de la crisi està subjecta a condicions que limiten la seva universalitat i no han pogut evitar que augmenti la pobresa efectiva en alguns col·lectius».

Tenint en compte que el deteriorament de les rendes de les famílies s'ha concentrat en els grups que ja tenien rendes més baixes, «les situacions de necessitat severa han augmentat de forma considerable», indica l'informe. En conseqüència, la demanda d'acció social per part de les ONG «ha crescut enormement». L'anàlisi de Funcas estima que la demanda d'acció social de les grans ONG -Càritas, Creu Roja, FESBAL, entre d'altres- ha augmentat entre un 40% i un 60% durant els sis primers mesos de la pandèmia. Entre una quarta part i un terç d'aquesta demanda està formada per persones que han recorregut per primera vegada als serveis que ofereixen aquestes organitzacions (entre 150.000 i 200.000 persones) i, per tant, l'informe atribueix la seva situació a l'impacte de la crisi. «Si la crisi s'allarga, la societat espanyola pot enfrontar-se a seriosos riscos de cohesió social», adverteix l'estudi.