La Fundació La Caixa, presidida pel manresà Isidre Fainé, ha anunciat la creació d'una nova convocatòria per tal d'impulsar projectes socials a Catalunya en el context actual d'emergència sanitària i social, amb una dotació de 5 milions d'euros. L'objectiu de la Convocatòria Catalunya 2020, que reformula els ajuts socials de l'antic conveni amb la Generalitat de Catalunya, és promoure iniciatives orientades a millorar la qualitat de vida i a fomentar la igualtat d'oportunitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

D'aquesta manera, el Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials reforça el seu suport a les entitats que treballen per millorar la situació de les persones afectades especialment per les conseqüències de la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19.

La Convocatòria Catalunya 2020 inclou sis àmbits d'actuació, Persones grans i reptes derivats de l'envelliment, Discapacitat i salut mental, Humanització de la salut, Inserció sociolaboral, Lluita contra la pobresa en l'àmbit familiar i contra l'exclusió social (inclou les activitats culturals per a la inclusió social) i Interculturalitat i acció social.

«El nostre compromís és més ferm que mai. Redoblem la nostra implicació amb la societat catalana, les entitats i els col·lectius més vulnerables obrint una nova convocatòria d'ajuts per donar resposta a la situació d'emergència social, conseqüència de la crisi generada pel coronavirus», va explicar el director general de la Fundació La Caixa, Antoni Vila.

Les entitats socials de Catalu-nya que treballen per tal de millorar la qualitat de vida de les persones que es troben en situació vulnerable poden presentar els seus projectes en aquesta convocatòria des d'ahir, 24 de novembre, fins al 16 de desembre.

Alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides, la convocatòria donarà suport a projectes que responguin a les necessitats i als reptes de la societat, que són principalment els següents: fi de la pobresa, salut i benestar, treball digne, creixement econòmic, reducció de desigualtats i aliances per aconseguir els objectius. Es valoraran els projectes que donin resposta a alguna de les línies prioritàries especificades en cada àmbit.