El Govern ha aprovat mitjançant un decret llei la creació d'un registre d'autònoms per gestionar amb més agilitat les ajudes a aquest col·lectiu perjudicat per l'impacte de la pandèmia de la covid-19 i simplificar-ne els tràmits. El registre s'activarà en els propers dies i es tractarà d'un procediment "excepcional" per quan hi hagi ajuts extraordinaris per situació d'emergència i el nombre de beneficiaris pugui ser molt elevat. En la roda de premsa posterior al Consell de Govern la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha insistit que l'objectiu és que el nou sistema sigui "àgil i fàcil" i espera que la primera línia d'ajuts, dels quals no n'ha concretat la quantitat, estigui al compte corrent dels beneficiaris abans de finals d'any.

Segons ha explicat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Meritxell Budó, el canal d'inscripció es canalitzarà a través del Departament de Treball, Afers Social i Família en el transcurs dels propers dies. A més, ha detallat que abans de publicar una convocatòria d'ajuts, s'incorporarà el tràmit d'inscripció prèvia i es podrà dimensionar "amb més garanties l'univers dels possibles beneficiaris".

D'altra banda, la portaveu també ha detallat que la simple inscripció tindrà efectes de sol·licitud i que les dades equivaldran a una declaració responsable per acreditar els ajuts i per a posteriors declaracions per un termini d'un any. A més, ha comentat que no serà un "ajut universal" que es podrà rebre pel sol fet de ser autònom sinó que caldrà demostrar l'afectació en les seves activitats com a conseqüència del coronavirus. Paral·lelament, la concessió d'aquestes ajudes seran objecte d'un control per part d'Intervenció General de la Generalitat.

Per la portaveu, el registre es tracta d'un mecanisme que permetrà al Govern fer una "radiografia" al sector i poder "calibrar bé com s'han de dur a terme". A partir d'aquí, ha continuat, es podrà detallar millor la quantitat que destinarà a cada sector.Es desconeix la quantitat de la nova línia d'ajudes

En la roda de premsa, Budó no ha concretat quina quantitat es podrà destinar a aquesta nova línia d'ajudes i ha explicat que s'hi podran acollir diversos sectors. La portaveu ha admès que els 20 milions d'euros aprovats fa unes setmanes i que va col·lapsar la web de la Generalitat per sol·licitar-los van ser "insuficients" i que ara la quantia haurà de ser "més elevada". En qualsevol cas, Budó ha reiterat que en els propers dies es facilitarà la quantitat, la manera d'accedir-hi i els criteris i requisits per optar-hi. Per això, s'establirà una comissió formada pels Departaments de Vicepresidència, Treball, Polítiques Digitals i Administració Pública i Presidència.

El nou sistema per tramitar les ajudes arriba després de la polèmica gestió en la convocatòria d'ajudes als autònoms de fa unes setmanes, quan es va col·lapsar la web davant l'allau de sol·licituds per optar a algunes de les prestacions mitjançant un pagament únic de 2.000 euros. Aleshores, es van convocar per un import de 20.000 milions d'euros amb un màxim de només del 10.000 beneficiaris.

L'objectiu de la creació del registre per als ajuts a autònoms busca simplificar els tràmits per accedir a les prestacions, que tenen com a objectiu pal·liar els efectes en l'hostaleria, la restauració i la venda ambulant i no sedentària, ja que són "dels sectors més castigats econòmicament" ja que s'han vist obligats a suspendre l'activitat.

En matèria fiscal, el decret també inclou una bonificació del 100% de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i d'Actes Jurídics Documentals (AJD) per les concessions administratives o actes administratius equiparables que atorguin l'aprofitament privatiu del domini públic per a determinats usos, que s'hagin meritat entre l'1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021. Els destinataris són els establiments de l'àmbit de la restauració com bars, restaurants i cafeteries que disposen de terrasses a la via pública, així com a la venda ambulant.

També en matèria administrativa i per tal d'ajudar al sector de la restauració, el Decret preveu la suspensió dels terminis de caducitat d'autoritzacions d'emplaçament i permisos d'explotació de les màquines recreatives del tipus B dels establiments d'hostaleria i assimilats, així com d'inscripció de les empreses operadores de màquines recreatives.