L´impacte de la pandèmia en el mercat laboral ha ampliat la bretxa de gènere a l´Estat, segons l´informe «Diversitat de gènere i formació» del BBVA Research. Abans de l´arribada del coronavirus, el creixement de l´ocupació havia estat lleugerament més favorable als homes que a les dones. «La covid-19 ha generat un descens molt brusc del nombre d´ocupats durant el primer semestre del 2020, més fort en les dones que en els homes», va explicar l´autor de l´estudi, Alfonso Arellano. Per altra banda, la recuperació viscuda del segon al tercer trimestre ha estat lleugerament superior en els homes i ha contribuït a ampliar encara més la bretxa de gènere.

L´estudi destaca l´educació com un factor «essencial» per revertir aquesta situació i augmentar la presència de la dona en l´economia digital, un sector amb millor resposta en la recuperació de la crisi. L´impacte de la pandèmia en l´ocupació és molt diferent en funció dels sectors econòmics. «Més del 50% de l´ocupació de les dones es concentra en quatre sectors: comerç, hostaleria, educació i serveis sanitaris i socials, sectors directament implicats en l´impacte de la pandèmia», va afirmar Arellano. De fet, els sectors amb pitjor comportament en termes d´ocupació són els que més han augmentat la representativitat de les dones, excepte en el cas de l´hostaleria. Així, l´educació té un gran impacte sobre les oportunitats de trobar i mantenir l´ocupació.