L´economia espanyola, que tornarà a caure el quart trimestre per les noves restriccions per la covid, patirà el 2020 la recessió més gran de totes les dels països de l´Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), amb un enfonsament de l´11,6% del seu producte interior brut (PIB), que no es podrà recuperar en els dos anys següents. En el seu informe semestral de perspectives publicat ahir, l´OCDE es mostra més pessimista que el Govern central, que espera una reculada de l´11,2% enguany. Però, sobretot, és menys optimista per al 2021, quan anticipa una pujada del 5% (en lloc del 7,2% anticipat per l´Executiu) i estima que el 2022 la progressió serà del 4%.

L´organització, que en el seu anterior estudi de juny havia previst dos escenaris per a enguany a Espanya, un amb un descens del PIB de l´11,4% i un segon amb una baixada del 14,4% en cas que es produís una segona onada epidèmica, constata ara els forts rebrots que hi ha hagut a la tardor, que han obligat a noves restriccions.

El Fons Monetari Internacional (FMI) i la Comissió Europea han dibuixat un panorama encara més negre el 2020, amb una recessió que arribaria al 12,8 i al 12,4%, respectivament. Entre els països de l´OCDE, els descensos més pronunciats, junt amb el d´Espanya, seran els del Regne Unit (-11,2%), Grècia (-10,1%), França (-9,1%) i Itàlia (-9,1%). La zona euro en conjunt veurà reduïda l´activitat el 7,5%, molt més que els Estats Units (-3,7%), per no parlar de Corea del Sud (-1,1%). Al final del 2021, el PIB espanyol continuarà sent gairebé un 6% inferior al que hi havia abans de l´esclat de la pandèmia (només Portugal, Islàndia, Regne Unit i Grècia estaran pitjor) i un any després seguirà per sota.

L´enlairament del consum privat i de la inversió, ajudats per una contribució positiva del comerç exterior aquests dos anys, quedarà limitat per una recuperació del mercat laboral incompleta. La taxa d´atur augmentarà fins al 15,8% de la població activa enguany (després del 14,1% el 2019) i encara més fins al 17,4% el 2021 abans de començar a baixar molt moderadament al 16,9% el 2022. Quant al dèficit públic, enguany es dispararà fins a l´11,7% del PIB, i començarà a baixar lentament els dos pròxims exercicis (al 9% i al 6,6%). La conseqüència directa serà l´estirada del deute públic, que passarà del 95,5% del PIB el 2019 al 117,3% el 2020. I continuarà augmentant el 2021 (120,5%) i el 2022 (122,4%). Així, l´OCDE insisteix que cal mantenir les mesures de suport als afectats per les restriccions i promoure la formació per a les persones en ERTO. Es tracta de millorar les seves oportunitats per trobar feines en sectors prometedors, i hi han de contribuir els serveis públics d´ocupació amb una assistència individualitzada. Per al conegut com el «Club dels països desenvolupats», Espanya ha d´aplicar les reformes estructurals prèvies per corregir la fragmentació interna del mercat i disminuir les barreres al creixement de la productivitat.