L´Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima un augment de la ràtio de deute a Catalunya fins al 35,3% del PIB el 2021, superior al 33,4% del 2019. El dèficit a la comunitat se situarà en el 0,5% el 2020 i 2021, segons l´informe sobre les «Línies fonamentals dels Pressupostos 2021 de les Comunitats Autònomes». A l´Estat, el dèficit passarà del 0,6% previst per a aquest any al 0,8% el 2021. L´Airef també ha alertat de possibles desajustaments en el saldo pressupostari de les regions a partir del 2022 per l´impacte de les liquidacions negatives del sistema de finançament autonòmic, el menor import de fons vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i l´absència de transferències extraordinàries de l´Estat.