A Catalunya es van registrar 1.491 execucions hipotecàries durant el tercer trimestre, el 56,4% menys en termes interanuals. En comparació amb el segon trimestre, però, el nombre d´execucions es va incrementar el 55,8%, segons les dades provisionals publicades ahir per l´Institut Nacional d´Estadística (INE). De les execucions hipotecàries notificades entre juliol i setembre, el 56,4% corresponen a habitatges (842 en termes absoluts), mentre que la resta inclou solars, finques rústiques i altres espais com oficines, garatges o trasters. Catalunya és la tercera comunitat on més execucions hipotecàries hi va haver el tercer trimestre, superada només per Andalusia (1.734) i el País Valencià (1.622).

Pel que fa únicament als habitatges, la majoria d´execucions es van fer sobre habitatges usats (el 91,4% sobre el total), mentre que la resta corresponen a habitatges nous. En el 55,7% dels casos, el titular de la llar era una persona física, mentre que en la resta de situacions es tractava d´una persona jurídica.

Al conjunt de l´Estat, el nombre d´execucions hipotecàries el tercer trimestre va ser de 8.648, el 29,3% menys respecte al mateix període de l´any passat. En termes intertrimestrals, en canvi, es va registrar un creixement del 56,3%. En línia amb les dades de Catalunya, el 55% de les execucions a l´Estat corresponen a habitatges (4.756), i la resta a finques rústiques, solars i altres espais.

D´altra banda, el 17,9% de les execucions hipotecàries sobre habitatges van ser sobre habitatges nous i el 82,1% sobre usats. El nombre d´execucions hipotecàries sobre habitatges nous va disminuir el 38,7% en taxa anual, però va augmentar el 59,6% en el trimestre. El d´usades va registrar una reculada anual del 10,3% però un avanç trimestral del 64,6%. Les execucions hipotecàries d´altres finques urbanes suposen el 36,7% del total d´execucions, amb un increment trimestral del 34,9% i una caiguda interanual del 40,8%.