El xoc econòmic i laboral de la crisi del coronavirus està augmentant la pressió sobre el finançament de les pensions, va advertir l´Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), que recorda en un informe publicat ahir i dedicat en la major part als sistemes de capitalització que ja estaven sota tensió per tendències de fons com l´envelliment demogràfic.

«La covid-19 ha provocat una forta pertorbació dels mercats laborals, amb efectes en cascada en els estalvis per a la jubilació i en les pensions», explica l´OCDE. El document de l´organització internacional avisa que la crisi sanitària i econòmica augmenta la probabilitat que es prolonguin i aguditzin problemes com el desequilibri entre un nombre de jubilats creixent les pensions dels quals han de ser finançades per unes generacions joves menys nombroses que entren en el mercat de treball.

A més, davant les dificultats per trobar una ocupació, per mantenir-lo o per la baixa remuneració en alguns llocs de treball, molta gent serà incapaç d´estalviar per a la seva jubilació.

Per si això no fos prou, el nou deute acumulat pels estats per afrontar la recessió amb ajudes massives per a les empreses o els treballadors (ERTO) «posarà pressió al finançament de les pensions, que ja estan en tensió pels canvis demogràfics».

Per la seva banda, l´augment de la mortalitat generada pel coronavirus «s´espera que redueixi la despesa en les pensions actuals i futures només lleugerament». En 24 països europeus on s´ha fet una comptabilitat conjunta de l´«excés» de mortalitat per l´epidèmia en els nou primers mesos de l´any, s´ha calculat que l´increment ha estat del 6%. Si se segueix aquesta dinàmica, al final del 2020 s´hi haurà reduït el nombre de més grans de 65 anys el 0,2% i l´estalvi en retribucions de jubilació un percentatge similar.

Atès que les pensions suposen de mitjana als països de l´OCDE el 8% del seu producte interior brut (PIB), aquest 0,2% representaria el 0,016% del PIB. Una gota d´aigua quan se sap que el dèficit públic als països de l´organització, pels plans de salvament econòmic, es dispararà del 3% del PIB el 2019, a gairebé l´11,5% enguany, i continuarà sent molt elevat el 2021 (8,5%) i el 2022 (5,9%).