Els tràmits telemàtics han substituït les entrevistes personals en l´accés als serveis socials de moltes administracions públiques, una situació que crea una bretxa de gènere en l´estat de benestar digital, ja que no es té en compte si el sol·licitant és home o dona ni les especificitats de cadascú.

Així ho constata un estudi elaborat per Digital Future Society (DFS), entitat impulsada pel Ministeri d´Afers Econòmics i Transformació Digital i la Mobile World Capital Barcelona, que alerta de la desigualtat de gènere que ha generat la irrupció de l´estat de benestar en línia.

L´estudi, que s´ha realitzat sobre la base de la situació en països occidentals, destaca que els programes de protecció social dels serveis públics són cada vegada més digitals, i que s´hi substitueixen les entrevistes amb els treballadors socials per sistemes automatitzats de presa de decisions, que no tenen en compte la perspectiva de gènere.

L´informe recull els exemples de països com ara Austràlia, els Estats Units, Àustria, el Regne Unit i Holanda, que ja tenen una gran part dels seus serveis públics digitalitzats, i mostra com aquesta automatització perjudica les dones. Això és degut al fet que les dones són la majoria de sol·licitants d´ajudes públiques, ja que tenen feines més precàries, amb reduccions de jornada i moltes vegades llocs de treball no remunerats.

«Amb la digitalització dels serveis socials, els algoritmes se centren en dades quantitatives i no tenen en compte situacions en què es poden trobar moltes dones quan sol·liciten els ajuts», ha explicat a Efe la directora de Digital Future Society, Cristina Colom.

Algunes d´aquestes dificultats són «el complicat accés a internet, el temps que s´empra per omplir una sol·licitud, la difícil comprensió dels formularis o que només siguin visibles en dispositius mòbils d´última generació», ha afegit Colom.

A tots aquests impediments s´hi afegeix «la falta de temps i recursos» de les dones, ja que «moltes dediquen les seves hores lliures a la cura dels nens, de familiars i a la realització de les tasques domèstiques», de manera que el temps que poden dedicar a sol·licitar les ajudes per via telemàtica és «mínim».