El nou broker en línia dissenya l'estratègia, assumeix el risc de les seves apostes i dona directament les ordres de compravenda de les accions. Diversos factors han contribuït a aquest augment: les tarifes més baixes, la comoditat, la senzillesa de les operacions i el teletreball derivat de la pandèmia.

¿Què és un broker online?

Les persones que decideixen invertir en borsa pels seus propis mitjans ho fan a través dels denominats brokers online, entitats intermediàries que permeten invertir per internet. Els grans bancs i caixes disposen de mecanismes per operar en borsa en temps real. També hi ha empreses especialitzades que posen a disposició dels seus clients plataformes tecnològiques que faciliten ser el seu propi broker.

¿On invertir?

Aquests brokers online permeten invertir en els mercats financers, en borsa, i també en altres productes derivats, com les opcions, els futurs i els warrants. Es pot invertir tant en valors nacionals com en qualsevol companyia cotitzada del món, des dels grans mercats fins a mercats molt més petits.

Començar

Si volem realitzar operacions per internet, el primer és obrir un compte de valors amb l'entitat amb la qual volem fer aquestes inversions. Cada compte de valors està associada a un compte corrent, que és el lloc on hi ha d'haver els diners quan és doni una ordre de compra i també on s'ingressaran els diners procedents de la venda d'accions, cobrament de dividends, etc. L'entitat en la qual decideixi obrir el compte de valors li facilitarà unes claus d'usuari i unes claus operatives amb les quals podrà operar per internet. A partir d'aquí l'usuari té el control.

¿Quant costa?

Qualsevol operació executada en el mercat espanyol està gravada per una sèrie de costos comissions, que han d'estar clarament especificats en el contracte d'administració o dipòsit que el client hagi firmat al moment d'obrir el compte de valors.

Costos d'intermediació: les entitats financeres solen carregar als seus clients individuals entre un 0,25 i un 0,35% sobre l'import efectiu de cada operació. En el cas de brokers que ofereixen els seus serveis a través d'internet les tarifes són fins i tot inferiors.

Sol incloure's un mínim per operació. Cànons de borsa: es calculen per l'efectiu negociat i la tarifa aplicable és 1,10 euros per a operacions inferiors a 300 euros, fins als 13,40 euros per a aquelles superiors a 140.000 euros.

Despeses de custòdia o administració dels valors: la comissió de custòdia sol oscil·lar al voltant del 0,25% anual sobre el nominal dels valors custodiats, encara que sovint es carrega amb periodicitat trimestral. És freqüent incloure una comissió mínima. La normativa obliga els intermediaris a exhibir al públic les seves tarifes i a remetre-les a la CNMV.

Consells

  1. Definir els objectius: Des de Borses i Mercats recomanen "definir amb precisió quin risc està disposat a assumir, o dit d'una altra manera, quin nivell de benefici/pèrdua espera aplicar a aquesta inversió".
  2. Tenir clar que amb la renda variable es poden guanyar diners, però també perdre'n: Invertir en borsa no és com jugar a la loteria. La renda variable és una opció que està disponible per intentar treure un rendiment extra als estalvis.
  3. Invertir els diners que no facin falta: Els guanys són potencialment infinits, però la inversió és la menys garantida de totes, i un pot perdre tot el capital invertit si no està atent. Per això s'hi han de destinar els diners que, a priori, no es necessitin a curt o mitjà termini.
  4. Al principi, optar pel més simple: S'ha de tenir en compte que en les inversions compromets els teus estalvis. Els experts recomanen no anar més enllà del que un pugui entendre en cada moment. Hi ha productes com ara warrants, futurs i opcions que són complexos i no aptes per a aquells que no tinguin un domini alt dels mercats financers.
  5. Seguiment: Si decideixes invertir en borsa, has de marcar-te uns objectius, fer un seguiment de les accions i actuar amb disciplina. És aconsellable prendre les decisions d'inversió sempre basant-se en els fets i no en rumors o confidències.
  6. Establir límits a la caiguda: Si compres uns títols, hauries de marcar-te quant toleraries perdre i obligar-te a vendre en aquell preu.
  7. Que l'últim euro el guanyi un altre: És un dels aforismes borsaris més famosos. Igual que amb les pèrdues, has de marcar-te una aspiració de quant vols guanyar, i vendre si arribes a aquest objectiu