Segons es desprèn de les dades d'Inverco, la renda variable espanyola és una de les categories més perjudicades per la crisi de la Covid-19 en els fons nacionals, que han perdut una mitjana del 5,2% del seu volum aquest any, és a dir, atresoren 14.293 milions d'euros menys que al gener, amb un volum de 262.263 milions d'euros. La reducció més gran en termes absoluts per al 2020 correspon als fons globals, amb 4.542 milions d'euros de reducció, un 10,6% menys; si bé en termes percentuals recau en els fons de renda variable nacional, a causa tant del mal comportament del mercat nacional d'accions com dels reemborsaments nets experimentats.

En l'últim mes, la correcció del mercat ha reduït un 0,7% el patrimoni nacional invertit en fons, equivalent a 1.944 milions d'euros menys. En el cas dels fons compostos per accions de l'Ibex 35, la caiguda del seu patrimoni a l'octubre s'aprofundeix fins al 6,9%.

Els fluxos positius experimentats pels fons de renda fixa, sobretot en els de llarg termini, unit a les rendibilitats positives experimentades pels de més durada, els han permès liderar els increments patrimonials del mes, amb 614 milions d'euros més, i ja superen el patrimoni de principis d'any

en un 0,4%.

Per la seva part, els fons garantits, al contrari del que va passar el mes passat, incrementen el seu patrimoni un 0,6%, amb 87 milions d'euros, a causa principalment dels fluxos d'entrada obtinguts en aquells centrats en renda fixa. També els fons monetaris han experimentat increments de patrimoni (+1,8%) a causa principalment dels fluxos positius en aquesta categoria, que van ser de 76 milions d'euros.

50 milions en reemborsaments

A l'octubre, els partícips van mantenir el "to inversor pla" de mesos precedents i van registrar uns reemborsaments nets de 50 milions d'euros, cosa que fa que en el conjunt de l'any el total de reemborsaments se situï en 810 milions d'euros.

Pel que fa a la rendibilitat mitjana, els fons van oferir durant el mes pèrdues del 0,69%. Així, els de

renda variable europea van perdre un entre un 5 i un 6%, mentre que els de renda variable nacional van perdre un 4,31%. En el costat contrari, els fons d'accions emergents van avançar un 1,52% a l'octubre.

El patrimoni en conjunt de la inversió col·lectiva, que inclou fons i societats sicav, ha experimentat un descens de 2.325 milions d'euros respecte al mes de setembre, fins als 492.691 milions d'euros. El nombre de comptes de partícips es va situar en els 16.015.536, cosa que representa un augment del 6,7% respecte al desembre del 2019.