Banc de Pagaments Internacionals (BIS), el banc dels bancs centrals, constata que les notícies positives sobre la vacuna contra el coronavirus i el resultat de les eleccions presidencials als Estats Units van disparar la renda variable al novembre, «i van eclipsar el fet que les perspectives econòmiques són incertes». Així, constata l´asimetria que hi ha entre l´economia productiva condicionada per una activitat encara a la baixa, i els mercats en què es valoren les expectatives futures de creixements.

En el seu informe trimestral de desembre, el BIS explica que «es va mantenir la preocupació per la bretxa entre les valoracions i les perspectives econòmiques». Els sectors que més han pujat en borsa són les asseguradores, els bancs i les companyies energètiques, que eren els que més havien baixat a l´inici de la pandèmia. Les tecnològiques i les companyies sanitàries, que han pujat durant la pandèmia, han baixat al novembre en la mesura que les notícies sobre les vacunes oferien llum al final del túnel. «L´optimisme sobre les condicions empresarials i el continu suport de les polítiques econòmiques també van contribuir a la puixança dels mercats», segons l´organisme financer. No obstant això, el cap de departament Monetari i Econòmic del BIS, Claudio Borio, va assenyalar en presentar l´informe que «sembla que persisteix certa distància entre les valoracions dels actius de risc i les perspectives econòmiques».

Però la veritat és que el BIS considera que aquesta discrepància només mostra l´excés de les valoracions dels actius de risc. Borio diu que els mercats han evolucionat bé davant les notícies sobre les vacunes, i es troben per sobre o prop dels nivells d´abans de la pandèmia. La rendibilitat del deute sobirà s´ha mantingut «inusualment baixa» en el període revisat, des de setembre fins a començaments de desembre, pel suport de la política monetària. El valor del deute sobirà amb rendibilitat negativa se situa en 17,5 bilions de dòlars, una xifra màxima històrica, i això porta els inversors a comprar actius de més risc buscant rendibilitat. La rendibilitat del deute sobirà alemany baixa, es manté la del Japó i ha pujat la dels EUA després que el Tresor anunciés a l´agost un augment de l´emissió de deute a llarg termini. Els diferencials del deute dels països perifèrics europeus s´han reduït més davant la recerca de rendibilitat dels inversors. Els diferencials del deute corporatiu també s´han reduït més, fins a acostar-se a nivells anteriors a la pandèmia. De fet, les màximes sobrevaloracions en el mercat estan en aquest deute corporatiu.

Les vendes del mes de setembre van causar volatilitat a curt termini, especialment en el segment de rendibilitats altes, però els diferencials van caure després per sota dels valors mitjans a llarg termini. La reducció dels diferencials va ser especialment notable en el segment de bons corporatius amb grau d´inversió.

La compressió dels diferencials de crèdit a les empreses va contrastar amb la cautela dels bancs a prestar. A més, la recerca de rendibilitat dels inversors en un entorn de baixos tipus d´interès contribueix al fet que es redueixin els diferencials.