El PIB català ha caigut el 8,8% el tercer trimestre de l´any, segons les dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya (IDESCAT) publicades ahir. Malgrat això, la reducció és molt menor que la registrada el segon trimestre, quan va ser del 21,7%.

La disminució de l´economia és deguda principalment a l´evolució negativa de la demanda interna (-8,4%) per la caiguda del consum de les llars (-10,7%) i la inversió (-13,9%). Les exportacions han caigut el 19,6% interanual, i les importacions s´han reduït el 19,8%. L´evolució del PIB el tercer trimestre, però, repunta respecte al segon, amb un augment intertrimestral del 16,9%, que contrasta amb la caiguda del 17% entre el primer i el segon. L´evolució de l´economia catalana el tercer trimestre de l´any situa el creixement del PIB català en termes internanuals una dècima per sota de l´economia espanyola (-8,7% segons l´últim avançament de l´INE) i quatre punts i cinc dècimes inferior a la de la UE-27 (-4,3%).

La reducció del PIB català s´explica per la caiguda del 8,4% de la demanda interna, tot i que hi ha comportaments diferents en els seus components. Així, el consum de les administracions públiques ha pujat el 5,2% el tercer trimestre respecte al 2019, i el de les llars ha caigut el 10,7%, menys, això sí, que el segon trimestre, quan va disminuir el 25,4%. La formació bruta de capital cau el 13,9%, deu punts menys que el trimestre anterior (-23,8%). La caiguda més accentuada és en la inversió de béns d´equipaments (-15%), i la inversió en construcció recula el 13,4%. Les exportacions cauen el 19,6%, la meitat del que van perdre el trimestre anterior, quan ho van fer el 39,6%. Les de béns i serveis han disminuït el 8,9%. Malgrat l´obertura de les fronteres parcialment, el consum dels estrangers s´ha reduït el 71,6% respecte del mateix període del 2019. Quant a les importacions, la taxa interanual cau el-19,8%, que s´explica per la reducció de les importacions de béns i serveis (-16,7%) i per l´evolució negativa del consum dels residents a l´estranger (-69%).

L´oferta mostra una caiguda generalitzada de l´activitat a tots els sectors econòmics, però molt inferior al trimestre anterior. El sector serveis cau el 9,8%, principalment pel comerç, transport i hostaleria (-23,3%). En aquest grup d´activitats, malgrat la clara millora respecte del trimestre anterior, continua destacant la reducció del volum de negoci de les activitats d´hostaleria i el transport aeri. Altres branques com les activitats postals i de correus mostren fins i tot augments respecte del 2019. Les activitats immobiliàries, professionals i altres mostren una taxa del -6%.