El Departament d´Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en el marc del programa Leader, destinen 7.666.666 euros a ajuts per fomentar inversions que generin activitat econòmica a les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball. L´objectiu és la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament d´empreses, el foment d´activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural. En aquesta convocatòria, hi han accedit, entre d´altres, l´Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central (675.275,11 euros), el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (639.066,17), el Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central (776.488,40).