Un estudi encarregat per l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) sobre la competitivitat del territori en l´atracció i retenció de talent conclou que, en comparació amb la zona d´influència més propera, el Solsonès i la vila ducal tenen marge de millora tant pel que fa al salari monetari com l´emocional. Segons aquest informe, és molt possible que la millora en les condicions laborals, en general, repercuteixi positivament en l´atracció dels professionals que fan falta i són difícils de captar i en l´increment de persones que es vulguin dedicar a aquestes ocupacions, principalment joves.

L´objectiu de l´estudi era identificar els motius pels quals es produeix un buit de professionals de determinats perfils i de diferents sectors, que afecta la competitivitat d´algunes empreses del territori. Els perfils que no s´aconsegueixen cobrir són diversos: professionals de la indústria, com mecànics de manteniment, electricistes, soldadors, matricers i torners, entre d´altres; treballadors altament qualificats, com enginyers de diverses especialitats; professionals de l´àmbit administratiu amb domini d´idiomes; personal vinculat a l´hostaleria i la restauració; oficials i peons de construcció i tècnics en atenció a persones dependents.

Per fer una radiografia de la situació actual al territori de l´Adlsolcar, s´ha analitzat una mostra de 35 empreses, 20 del Solsonès i Cardona i 15 de la resta de municipis del Bages, considerats la zona d´influència, de la indústria, l´hostaleria, la construcció i l´atenció a les persones dependents.

Pel que fa al salari, en general és més baix a l´àmbit de l´Agència que a la resta del Bages, si bé en la indústria és més competitiu que a l´hostaleria i la construcció. En l´atenció a les persones dependents, en canvi, els salaris són iguals, ja que es regeixen per un mateix conveni a nivell estatal. En qualsevol cas, la majoria de retribucions analitzades superen la mitjana salarial de Catalunya, excepte en la construcció.

Pel que fa a les retribucions no monetàries, també és el sector industrial el que aplica més mesures de tipus emocionals, com per exemple la promoció interna, la progressió salarial, la formació tècnica, l´horari flexible o el cotxe i l´ordinador d´empresa. Per contra, és en la construcció on se n´apliquen menys, seguit de prop per l´hostaleria. Així mateix, la progressió salarial és una pràctica que s´estila tant a l´àmbit del Solsonès i Cardona com a la resta del Bages, però la formació tècnica i el desenvolupament competencial del personal estan molt més estesos a la comarca veïna.

L´encàrrec d´aquest estudi s´emmarca dins d´una línia de treball de l´Adlsolcar implementada des de fa almenys tres anys enfocada a atraure talent.