La compravenda d'habitatges a Catalunya va caure un 24,4% a l'octubre en comparació amb el mateix mes del 2019, fins als 5.317, segons les dades provisionals de l'INE. Del total, 4.928 eren habitatges lliures i 389 eren protegits, mentre que 879 eren nous i 4.438 de segona mà. Catalunya és el segon territori de l'Estat on més cau la compravenda d'habitatge, només superat per les Illes Balears (-28,7%) i seguida de La Rioja (-23,7%). En canvi, on més van pujar van ser a Extremadura i Astúries, amb un 31% i un 21,6%, respectivament. Al conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va retrocedir un 13,3%, fins als 37.605. D'aquestes, un 91,3% dels habitatges eren lliures i el 8,7% protegits, i el 20,5% eren nous i el 79,5% de segona mà.

Si es compara amb el mes anterior, la variació respecte al setembre ha estat mínima, concretament un 0,6% menys, segons les dades provisionals de l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'INE. D'altra banda, els 5.317 pisos venuts durant l''octubre suposa la xifra mes baixa en aquest mes des del 2016, quan aleshores se'n van registrar 5.111.

Per demarcacions, en totes elles es produeixen descensos. A les comarques de Barcelona és on les compravendes d'habitatges van caure amb més força, amb 3.449, un 27,7% menys que a l'octubre de fa un any. Pel que fa a les comarques de Girona, es van registrar 797 compravendes, xifra que representa un retrocés del 19,5% respecte al mateix mes del 2019.

A la demarcació de Lleida, es va comptabilitzar la compravenda de 273 pisos a l'octubre, és a dir, un 8,7% menys en xifres interanuals. Per últim, a les comarques de Tarragona, es van registrar 798 compravendes, és a dir, un 18,1% menys que a l'octubre del 2019.