El departament d'Empresa i Coneixement ha activitat aquest dimarts els ajuts per al sector de fires, revetlles i festes majors, afectat per les restriccions derivades de la pandèmia de coronavirus, i que inclouen pagaments de 6.000 euros per beneficiari. El DOGC ha publicat les bases dels ajuts, que pretenen ajudar pimes i autònoms d'un sector amb una forta estacionalitat i que no ha pogut fer la seva activitat per culpa de la covid-19. En concret, el sector d'atraccions i serveis de restauració de fires i revetlles ocupa unes 5.000 famílies a Catalunya, i enguany registra pèrdues molt elevades, amb una caiguda del 90% de la caixa entre juny i setembre.

Els autònoms i pimes que fan activitat en fires, revetlles i festes majors al carrer, fora dels establiments permanents, es poden acollir als ajuts si estan donats d'alta al cens de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) a Catalunya i no han pogut treballar des de l'inici de la pandèmia. Els sol·licitants han de ser titulars d'empreses d'atraccions o de restauració vinculades a les fires. L'ajut serà un pagament únic de 6.000 euros.

Les peticions s'han de presentar telemàticament a través del web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) o des de Canal Empresa. Per demanar l'ajut caldrà aportar fotografia de l'atracció o establiment, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i els certificats de muntatge i desmuntatge i rebuts justificatius d'instal·lació d'un mínim de tres fires d'atraccions des de l'1 de gener de 2019 fins a la declaració de l'estat d'alarma, el 14 de març de 2020.

El tràmit per sol·licitar les subvencions s'obrirà pròximament. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, catalans, estatals o internacionals.