El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va presentar ahir el Pla estratègic de l'alimentació de Catalunya, un projecte que estarà vigent entre els anys 2021 i 2026 i que posa en relleu la necessitat de disposar d'una política alimentària de país «única i compartida».

En paraules de la consellera del departament, Teresa Jordà, el pla aspira a ser «un full de ruta global» pel que fa a les actuacions dins l'estratègia alimentària i «assenta les bases per a l'elaboració del Pacte Nacional per a l'alimentació de Catalunya». L'elaboració del pla, que s'ha allargat un any, ha tingut la participació de 359 persones expertes, 452 ciutadans i 217 entitats del sector.

En un comunicat que va publicat ahir, la Generalitat detalla que el nou pla té com a missió «articular un sistema alimentari integral, sostenible i competitiu, arrelat territorialment al país i basat en la seva diversitat». Alhora, busca convertir Catalunya «en un país de referència en termes d'excel·lència alimentària, [...] reconegut tant a escala nacional com internacional».

Per altra banda, la visió del pla pretén alinear-se amb les agendes internacionals, europees i nacionals, principalment amb l'Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el Pacte verd europeu, l'estratègia «De la granja a taula» i la Política Agrícola Comuna (PAC).

Per tal de simplificar el seu compliment, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha dividit el pla en quatre dimensions. La primera té com a eix central la sostenibilitat, i agrupa actuacions relacionades amb l'emergència climàtica, la sostenibilitat econòmica i l'autoproveïment alimentari.

La segona se centra especialment en l'arrelament al territori, mentre que la tercera posa el focus en valors com ara la cohesió o el tractament just i equitatiu entre els diferents actors de la cadena de valor alimentària.

Finalment, la quarta incideix en els hàbits alimentaris saludables i en el fet de garantir un sistema alimentari segur per a la població del país.