El Consell Comarcal del Bages ha organitzat la jornada telemàtica que ha posat a debat la promoció i millora dels polígons d'activitat econòmica (PAE) del territori. La sessió, que s'emmarca en el projecte Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages finançat per la Diputació de Barcelona, és anual i es programa des de l'any 2014. Una quarantena d'agents econòmics, empreses i associacions d'empreses de polígons, representants polítics i professionals tècnics del territori van participar en la jornada.

En el marc de la sessió es van posar de manifest els reptes d'un sector que s'ha d'adaptar a la transformació digital, a la globalització i a la crisi climàtica a partir d'un estudi que analitza l'estat actual dels PAE de la comarca. Durant l'acte es va explicar la metodologia emprada i es van posar en relleu les directrius i recomanacions que el document posa sobre la taula. Les conclusions plantegen millores en 4 àmbits: l'adequació de l'oferta de sòl industrial i la seva demana, impuls d'un model de desenvolupament dels PAE més sostenible, necessitat de fer els polígons industrials més competitius en un context en què les empreses s'han d'adaptar a la transformació digital, a la globalització i a la crisi climàtica, i finalment trobar un model de governança en la gestió i promoció d'aquestes àrees.

La consellera de l'àrea Desenvolupament, Marta Viladés, va explicar que «els polígons encara poden i han de millorar en serveis i qualitat dels polígons per esdevenir espais més competitius i atraure més empreses de valor afegit a la comarca». Amb l'estudi com a punt de partida, el Consell del Bages proposa definir futures estratègies d'actuació supramunicipal que han d'ajudar a abordar els importants canvis que s'han produït en l'estructura econòmica global l'última dècada, que requereixen noves exigències en els models productius i obliguen a adaptar les àrees industrials a la nova realitat.