L'economia espanyola va créixer un 16,4% entre juliol i setembre respecte al segon trimestre, tres dècimes menys en comparació a les dades avançades el passat octubre. Així ho ha confirmat l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que aquest dimecres ha publicat les dades definitives sobre l'evolució del PIB durant el tercer trimestre. Les xifres corresponen al període d'estiu, previ al pic de la segona onada i que va estar marcat per la reobertura de la majoria de les activitats econòmiques. Les dades contrasten amb les que es van registrar durant el segon trimestre, quan l'economia espanyola va contraure's un 17,8% en termes intertrimestrals. No obstant això, el PIB espanyol va caure un 9% respecte al tercer trimestre de l'any anterior.

Pel que fa a l'evolució interanual de l'economia espanyola, l'INE havia avançat una caiguda del 8,7%, tres dècimes menys respecte a les xifres publicades aquest dimecres.

La contribució de la demanda nacional al creixement interanual del PIB va ser de -7,2 punts, mentre que la demanda externa va presentar una aportació de -1,8 punts. Malgrat les aportacions negatives, les dades corresponents al tercer trimestre milloren les registrades entre abril i juny. Al segon trimestre, la contribució de la demanda nacional va ser de -18,7 punts, mentre que per la demanda externa va ser de -2,9 punts.

Segons, l'INE, la caiguda interanual del PIB s'explica en bona part per la despesa de consum final de les llars, que durant el tercer trimestre va caure un 6,9% interanual. També dins la demanda nacional destaca la formació bruta de capital, que entre juliol i setembre va experimentar un descens interanual del 10,5%. Aquestes partides, però, queden lleugerament compensades per l'evolució de la despesa de les administracions públiques, que durant el tercer trimestre va incrementar-se un 3,8%.

Pel que fa a la demanda externa, cal destacar la caiguda de les exportacions de béns i serveis, amb una variació negativa del 19,3%. Malgrat tot, les dades milloren respecte al segon trimestre, quan la caiguda interanual de les exportacions va ser del 37,8%.

Per sectors, l'agricultura es presenta com l'única activitat que va aconseguir créixer durant el tercer trimestre, amb una variació positiva del 3,7%. El PIB a la indústria i la construcció va caure un 4,4% i un 11%, respectivament, mentre que la davallada del sector serveis va ser del 10,2%. No obstant això, subsectors com les activitats financeres i d'assegurances (+5,5%) i l'administració pública, l'educació i la sanitat (+1,7%) van aconseguir créixer malgrat la pandèmia.

Quan el mercat de treball, les últimes dades de l'INE apunten que el nombre d'hores efectivament treballades va créixer un 24,7% respecte al trimestre anterior. En termes interanuals, el nombre d'hores treballades durant el tercer trimestre és encara un 6,2% inferior en comparació a l'any passat. En el comunicat publicat aquest dimecres, l'INE recorda el fort impacte que tingut la crisi de la covid-19 sobre l'ocupació i apunta que les jornades a temps complet s'han reduït un 7,5%.