El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar ahir la resolució de les condicions d'accés per a la selecció de municipis de la prova pilot del Programa de promoció de l'habitatge en el món rural. Així, Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha iniciat el tràmit per seleccionar els vint municipis de les vuit vegueries de Catalunya on s'implantaran les proves pilot del programa, que disposa d'una inversió de 2 milions d'euros. La iniciativa vol incentivar l'execució d'obres de rehabilitació i de millora en el parc desocupat de pobles del món rural per instal·lar-s'hi com a primera residència. La mesura té l'objectiu de facilitar que les persones i les famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals, a través de la rehabilitació d'habitatges en desús.