Comencem el 2021 i ens toca mirar endavant encara que molts trams del camí es facin a les palpentes. Davant els reptes estructurals i aprofitant la injecció dels fons europeus hi ha societats que estan fent els deures. Aquest és el cas d'Euskadi. Abans d'explicar què fan torno a situar d'on parteixen. Un concert econòmic que els dona capacitat pressupostària i inversora que en alguns àmbits pot arribar a triplicar la catalana. El que pot semblar un retard com l'existència de les diputacions forals acaba obligant a pactar sistemàticament Govern, diputacions i ajuntaments els projectes estratègics, cosa que a Catalunya no passa. El pes moderat del món universitari basc paradoxalment els porta a tenir actituds menys arrogants en relació amb els sectors productius i per tant la col·laboració entre recerca i innovació empresarial és molt alta en comparació de Catalunya.

Dit això, el programa Euskadi Next 21-26 s'ha elaborat en coordinació amb les tres diputacions forals i els ajuntaments de les tres capitals basques, i identifica 16 Projectes Estratègics de Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE). Es preveu mobilitzar un total de 13.135 milions d'euros a Euskadi en els propers 5 anys. Les mesures per a la transició enèrgetic-ecològica arriben al 63%, i les orientades a la transició digital són el 21%. Es recullen en 8 àmbits estratègics 188 inversions. Es tracta de donar suport a projectes que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació. Els àmbits són: salut i cura de les persones; aprenentatge al llarg de la vida; generació d'energies renovables; mobilitat sostenible; digitalització i innovació de les administracions, empreses i cadenes de valor; hàbitat urbà; hàbitat natural i prevenció desastres naturals; economia circular.

Els serveis socials, sanitaris i sociosanitaris requereixen un impuls per millorar la seva capacitat de resposta, per separat i de manera conjunta, als reptes existents i/o subratllats per la crisi sanitària, econòmica i social derivada de l a covid-19. Un dels objectius és garantir la qualitat assistencial i reforçar l'atenció al domicili i l'entorn proper a la gent gran, impulsant, per exemple, la generació d'ecosistemes locals d'atenció, cures i suports, així com fomentar un nou model d'atenció centrada en la persona, facilitant que les persones grans visquin a casa, i definint nous perfils professionals i activitats per oferir un servei més eficaç i eficient.

L'educació juga com a motor essencial per aconseguir una societat més pròspera, justa, equilibrada i cohesionada, en la qual tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats de progrés material i espiritual. Un altre repte és facilitar la transició tecnològica i digital del seu teixit productiu, avançant decididament en temàtiques com la intel·ligència artificial, el big data, l'internet de les coses, les tecnologies 5G, els sistemes ciberfísics i la ciberseguretat, entre d'altres.

Les tres grans transformacions energètic-ecològic, tecnològic-digital i demogràfic-social requereixen fomentar unes ciutats i pobles resilients, sostenibles, intel·ligents, inclusius i segurs, en què ningú ni cap lloc quedi enrere. Cal potenciar un model energètic baix en carboni, impulsant les energies renovables i la mobilitat sostenible. Així mateix, cal millorar les condicions de l'espai urbà dels barris i els seus equipaments i intervenir particularment en barris vulnerables i promoure la rehabilitació de el parc d'habitatges ja existent.

El programa també integra diverses polítiques de protecció ambiental que, en línia amb les polítiques i directrius europees, estan permetent una millora notable tant de la qualitat dels indicadors mediambientals com de les activitats desenvolupades en la defensa i respecte a la biodiversitat. I, finalment, Euskadi Next busca un canvi de paradigma en la forma de produir i consumir, i mostra un fort compromís amb l'impuls de l'economia circular, recolzant un desenvolupament industrial i tecnològic que eviti un consum irresponsable de materials, i en el qual el cicle de vida dels productes i materials es mantingui durant el màxim temps possible.

Mentre a Euskadi tenen enllestit aquest programa, a Catalunya s'estan dissenyant també plans que els toca superar els dèficits estructurals que assenyalàvem al començament. Però als que cal afegir una complexa situació política on hi ha un empat tècnic entre els qui no es mouen de l'statu quo i en certa manera fan el joc a la reacció, els qui aposten per una via ràpida i morta a la independència i els qui aposten per una sortida social a la crisi i sumar totes les forces partidàries de l'autodeterminació. La presumible ingovernabilitat post-14-F no fan preveure que s'abordi amb prou consens i serenitat un tema tan estratègic com el de la innovació que hauria d'estar per sobre d'opcions polítiques.