És curiosa la frase que vaig sentir a un analista financer que destacava que l'any 2021 dependrà més dels científics que de les autoritats econòmiques.

L'òptica que els mercats tenen de la pandèmia és dual. D'una banda, centrant-nos en la realitat més immediata, són preocupants les alarmants xifres de contagi en molts països desenvolupats, així com l'aparició de noves soques aparentment més virulentes que les anteriors. De l'altra, esperen que, en el mitjà termini, que al nostre efecte és abans del final del 2021, la pandèmia pràcticament s'hagi erradicat gràcies a les vacunacions massives, que, encara que no arribin a tota la població, aconseguiran la immunització de grup.

Aquest final feliç ni està escrit en pedra, ja que poden aparèixer mutacions resistents de virus, ni tindrà un desenllaç lineal, sinó més aviat tortuós, com estem veient amb l'actual i virulenta soca apareguda al Regne Unit, però per descomptat és la terminació més probable.

En el camp de la geopolítica el problema de fer previsions és que sempre hi ha nous esdeveniments que eclipsen els actualment vigents. Però el balanç de fets rellevants presents és positiu. Les eleccions nord-americanes han tingut el resultat desitjat pels mercats, amb un clar vencedor, però que no podrà dur a terme les polítiques que aquests més temien perquè ni domina les dues cambres ni la seva victòria ha estat aclaparadora.

És difícil pronunciar-se respecte al sinuós Brexit. I continuaran les tensions entre la Xina i els Estats Units, ja que responen a raons lògiques i profundes, però sí que s'espera que el to sigui més moderat.

Totes les cases d'anàlisi estimen una forta recuperació de l'economia global el 2021. La caiguda del 2020 ha estat tan aguda que hem de parlar no només de reactivació, que té gust de poc en aquest context, sinó també de la reconquesta dels nivells anteriors a la pandèmia. Si bé globalment arribarem a aquesta cota al final del 2021, en el món desenvolupat no ens posarem al mateix nivell fins a l'any 2022: a mitjans d'any als Estats Units i al tancament a Europa. I és que esperem que la recuperació continuï a bon ritme el 2022. Una de les notes característiques d'aquesta recuperació és que serà molt heterogènia, depenent de la situació prèvia a l'aparició de virus i de l'encert de les decisions preses per les autoritats de cada país.

Les xifres d'inflació seguiran contingudes, tot i la intensa iniciativa anterior de les autoritats tant fiscals com monetàries, ja que l'activitat estarà per sota del seu potencial. El bon comportament de la inflació permetrà que els bancs centrals segueixin amb tipus baixos per molt temps. És difícil veure una pujada de tipus en aquest context, amb una economia deprimida i sense problemes d'inflació, fins i tot al mitjà termini, encara que sapiguem que aquest context no serà perenne. La frase que millor resumeix la nostra opinió és que preveiem tipus baixos per un període indeterminat.

Els bons haurien de ser una bona alternativa per a aquest context, però les rendibilitats de la renda fixa governamental europea estan tan baixes, amb una gran part d'elles en territori negatiu. Aquest rètol no és vàlid per a tota la rúbrica de la renda fixa, ja que sí que ens semblen atractius els bons corporatius, especialment els que no gaudeixen de les qualificacions creditícies més elevades, els anomenats high yield, i els bons emergents. Sí que advertim de la seva alta volatilitat, molt superior a la dels bons dels governs.

És cert que el tancament del 2020 ens deixa un mercat d'accions amb cotitzacions i valoracions més elevades que l'any anterior. Però cal destacar que les pujades han estat molt concentrades en pocs sectors i companyies, precisament els que més s'han beneficiat de la situació de distanciament social, i molt especialment, els guanyadors del salt que hem fet en el procés de disrupció digital en el qual estem immersos.

El 2021 esperem noves pujades d'accions, però vindran sobretot de les companyies que van quedar enrere el 2020 perquè els perjudicaven les normes de distanciament social. Aquest comportament de les borses ja el vam veure el novembre del 2020 i pensem que serà el patró vàlid el 2021. Això no vol dir que les grans beneficiades el 2020 hagin de sortir malparades, ni molt menys, i la raó és que les grans megatendències que les van impulsar segueixen vigents i ho estaran durant molts anys.