El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l'Ajuntament de Manresa ha programat el primer curs formatiu del 2021. Es tracta del curs «Fiscalitat bàsica per a autònoms», una formació que anirà a càrrec de l'assessor fiscal Jordi Rojas que permetrà adquirir uns coneixements bàsics dels principals impostos que afecten als autònoms i microempreses.

Les dates d'aquesta primera formació de l'any són el 12 i 14 de gener, d'11 a 12 h.

A la primera sessió, es tractarà l'Impost de la Renda de les persones Físiques (l'IRPF); i la segona estarà dedicada a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), declaracions informatives i altres impostos.

El curs és gratuït i farà serà on-line a través de la plataforma Zoom o Google Meet. Les persones inscrites rebran la credencials d'accés. Les inscripcions es poden fer mitjançant l'enllaç web https://n9.cl/jx2kd