L'Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) ha instat els bancs de la zona euro a actuar amb més transparència respecte a la recepció de finançament a través de les subhastes TLTRO III, un programa que ha suposat els últims mesos el lliurament de fons a la banca amb tipus negatius. En una declaració pública, el supervisor europeu adverteix que hi ha clares diferències en el tractament comptable de les transaccions de refinançament amb aquest programa del Banc Central Europeu (BCE) per part dels bancs. L'ESMA creu que, per l'elevat volum de les operacions de TLTRO III, aquesta diferència podria tenir un impacte material en els estats financers de les entitats europees, ja que ha estat una forma de finançament molt estesa a la UE. Per això, el supervisor emfatitza la importància d'oferir un nivell adequat de transparència respecte al tractament comptable d'aquestes transaccions als estats financers bancaris. Així, ESMA fa tres recomanacions generals a les entitats per aconseguir l'objectiu de transparència, i insta a proporcionar revelacions específiques de les polítiques comptables i dels judicis i supòsits relacionats amb les transaccions TLTRO III. També suggereix que es garanteixi la transparència sobre els riscos derivats dels instruments financers, i abordar l'avaluació dels bancs sobre el possible vistiplau de les condicions dels préstecs, així com revelar el valor en llibres dels passius TLTRO III al final del període de presentació de reporti i les despeses per interessos relacionats.