La pandèmia està empitjorant els problemes econòmics de les famílies. Un de cada quatre consumidors no pot afrontar una despesa no prevista de més de 700 euros, segons un estudi de l'associació d'usuaris de bancs, caixes i assegurances Adicae. El 25,8% dels consumidors reconeixen la impossibilitat d'afrontar un pagament imprevist de més d'aquesta quantitat a causa de la crisi econòmica marcada per la covid-19. Del 13,9% dels consumidors que han retardat el pagament de béns bàsics aquest any, la meitat tenen feina. Per evitar situacions d'endeutament, el 14% dels enquestats ha recorregut a crèdits ràpids, una xifra superior als que han optat per demanar ajuda a familiars (13,9%).

La primera conclusió d'aquestes dades és que tenir una feina no és per a la majoria una salvaguarda del benestar econòmic. I a més de situacions de tensió econòmica, un terç dels usuaris s'han sentit enganyats el 2020 per entitats que ofereixen serveis financers. Sol afirmar-se que allò que diferencia rics i pobres és que els primers estalvien i tendeixen a diversificar les fonts d'ingressos. La dependència d'un sol pagador implica riscos.

El 48,7% dels consumidors que s'han vist incapaços d'evitar un retard en el pagament de béns bàsics té feina.

Segons dades de l'estudi, les reclamacions per part dels consumidors són una assignatura pendent a Espanya, ja que el 50,9% ha tingut en l'últim any una circumstància per efectuar una reclamació en el moment de realitzar una compra o rebre un servei. En aquest sentit, de les compres realitzades per internet, els enquestats assenyalen que en el 17,5% de les ocasions no han tingut resposta a les seves reclamacions.

En relació amb ajudes socials en diferents àmbits (Ingrés Mínim Vital, compte bàsic, bo social elèctric, etc.), l'estudi d'Adicae destaca l'important nombre d'ajudes denegades en comparació amb les concedides. El 4,6% dels enquestats declara que la seva sol·licitud de moratòria de préstecs va ser denegada davant d'un 4% que va ser concedida, mentre que, pel que fa a la Llei de Segona Oportunitat, a un 4,2% dels participants li va ser denegada la sol·licitud davant d'un 1% concedida i un 6,5% de sol·licituds denegades pel bo social elèctric davant d'un 8,9% concedides. El 4,6% de les sol·licituds dels enquestats de l'ingrés mínim vital van ser denegades, davant del 2,7% d'ajuts concedits.

Tot i que aquests diferents tipus d'ajudes estableixen diferents requisits i barems per determinar quins ciutadans estan en una situació de vulnerabilitat, s'evidencien els exigents requisits que deixen fora d'aquests ajuts un ampli nombre de consumidors que es consideren vulnerables. Aquest estudi forma part del projecte «Consumidors i usuaris vulnerables davant els serveis financers i grans temes del consum», subvencionat per Consum, per assolir una definició de consumidor vulnerable i analitzar les diferents causes de consumidors en risc d'exclusió.