La facturació del comerç electrònic a l'Estat va augmentar el 0,2% interanual el segon trimestre del 2020 i va superar els 12.000 milions d'euros, segons la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC). Els sectors d'activitat amb majors ingressos van ser els de peces de roba, amb el 9,4% de la facturació total; la subscripció a canals de televisió, amb el 4,5%, i els hipermercats, supermercats i botigues d'alimentació, amb un 4,1%. En el segon trimestre es van registrar més de 244 milions de transaccions, un 15,6% més.

Les webs de comerç electrònic d'Espanya van representar el 40,6% dels ingressos, mentre que el 59,4% restant corresponia a compres fetes a pàgines de comerç electrònic a l'exterior.

La diferència entre les compres fetes des de l'estranger a pàgines espanyoles i les compres des d'Espanya a webs internacionals va suposar un dèficit de 6.085 milions d'euros. Per nombre de transaccions, el 32,4% de les compravendes es van registrar en pàgines espanyoles i el 67,6% en estrangeres.

El volum de negoci de les transaccions amb origen a l'Estat i dirigides cap a l'exterior va ser de 7.143 milions d'euros, el 27,9% més que en el segon trimestre de l'any anterior. El 60,2% de les compres des d'Espanya cap a l'exterior es van dirigir a la Unió Europea. En aquest àmbit, les branques d'activitat amb més volum de negoci van ser les peces de vestir, amb el 10,4%; la subscripció a canals de televisió, el 6,1%, i els serveis auxiliars a la intermediació financera, el 4,7%.

Per la seva part, les vendes des de webs estrangeres cap a Espanya van tenir una facturació de 1.058 milions d'euros, el 59,6% menys que en el segon trimestre de l'any anterior. El 54,1% van venir de la Unió Europea. Les àrees d'activitat relacionades amb el sector turístic van acaparar el 22,7% de les compres.