L'any 2020 moltes empreses han hagut de lluitar centrant-se en el curt termini per sobreviure i han hagut d'ajornar els temes a llarg termini. De ben segur que per al 2021 s'ha planificat què fer a l'empresa, és a dir, com portar a terme l'estratègia escollida d'entre les tres «R» (resistir, reinventar-se o retirar-se).

Resistir té sentit si el model de negoci té futur, però s'ha de decidir amb racionalitat per evitar posar diners bons sobre diners dolents. Reinventar-se és més fàcil de dir que de fer, a aigua passada tots sabem que Kodak es va equivocar. Continuar és una opció, no una obligació, motiu pel qual retirar-se és una alternativa.

Alternativa que no vol dir necessàriament deixar de ser família empresària, potser el que toca és demostrar l'emprenedoria iniciant un nou projecte. En tot cas, l'any 2021 ha de portar-se a terme l'estratègia escollida amb eficàcia, és a dir, obtenint resultats amb un cost assumible. Perquè el substantiu és empresa, i familiar n'és l'adjectiu.

La comprensible prioritat pels substantius temes d'empresa no ha de fer oblidar els de família empresària. Tots els accionistes, actuals i futurs, han de ser conscients dels reptes als quals s'ha de fer front i com està previst actuar-hi. Per això cal comunicació i professionalització. Professionalització dels accionistes com a propietaris responsables, conscients del que poden esperar de l'empresa i del que hi han d'aportar.

Igual que l'empresa ha de preveure quins són els reptes de negoci als quals haurà de fer front i establir o revisar els plans per superar-los, la família ho ha de fer amb els reptes de propietat. El procés d'elaboració o de revisió de la constitució familiar, més coneguda com a protocol, és una bona eina per fer-ho. I és així perquè es basa a establir una comunicació empàtica entre tots els integrants de la família, en què es parli de temes com la professionalització de l'empresa, els òrgans de govern, el repartiment de beneficis, la liquiditat de participacions i el relleu.

És molt fàcil que la importància i urgència dels temes de negoci en uns moments disruptius com els causats per la covid facin ajornar els temes de família empresària. La necessitat de gestionar la tresoreria, de revisar el model de negoci, d'apuntalar les persones i d'aprofitar les oportunitats són molt importants per fer el negoci viable i atractiu. Això és condició necessària per a la continuïtat de l'empresa familiar, però no suficient. A més a més és necessari que la generació següent tingui interès per l'empresa, voluntat de continuar i capacitat per fer-ho.

Establir i revisar el model de relacions bidireccionals entre l'empresa i la família i les normes que les han de regular és un gran exercici per implicar la generació següent en el coneixement i l'estima per l'empresa, treballi en ella o no. També és oportú fer-la participar en la decisió de quina és l'estratègia de negoci més adient al nostre cas concret, perquè potser tenen una visió més propera i clara de quin és el futur més adequat.

En tot aquest procés, empresarial i familiar, els professionals externs podem aportar coneixements, metodologia o idees, però és la família la que ha de prendre les decisions. En la junta d'accionistes, pel que fa referència al negoci, i en assemblea familiar en el referent a les relacions entre la família i l'empresa. En la primera, els drets de vot són proporcionals a la participació en el capital; en la segona totes les persones valen el mateix per arribar a consens.

Les crisis (canvi profund i de conseqüències importants en un procés o situació) poden generar de forma inicial una forta pinya en la família empresària, però aquesta unitat només es mantindrà si hi ha una comunió de motiu per continuar junts, una visió del futur i uns valors compartits. I és precisament en moments com els que ens ha tocat viure el 2020 i viurem al 2021 quan surten a la llum quins són realment, i just ara és quan millor es transmeten a la generació següent.

L'any 2021 les empreses familiars han de fer front a l'estratègia d'empresa i de família propietària. Aquesta última, en ser a llarg termini, generació següent, és molt fàcil d'ajornar, oblidant que qüestions com la formació i implicació dels continuadors és una feina que requereix plantar la llavor amb antelació i dedicar-hi temps de qualitat.

L'any 2021 les empreses familiars construeixen el seu futur com a empresa i com a família. S'ha de fer amb optimisme realista.