La compravenda d'habitatge va créixer el 6,7% anual a Catalunya el novembre, segons les dades d'Estadística Registral Immobiliària publicada ahir pel Col·legi de Registradors. Les operacions totals d'immobles també van créixer el 7,6% anual, fet que confirma la tendència a l'alça des del confinament. Quant a les hipoteques, es va produir una caiguda de l'1,2% en relació amb el mateix període de l'any anterior, mentre que en les hipoteques d'habitatge s'ha produït un increment del 2,9%.