Les exportacions van caure el 13,3% acumulat durant el 2020 fins a l'octubre a Catalunya, un comportament més negatiu que la dada estatal (-11,9%), que s'explica pel pes de la indústria automobilística que va patir una contractació pronunciada de les vendes. Tot i això, l'impacte moderat de la pandèmia sobre la indústria farmacèutica i l'augment dels béns agroalimentaris van ajudar a esmorteir la caiguda de les exportacions. Són algunes de les principals conclusions de l'últim Focus Cambra, elaborat pel Gabinet d'Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona que també indica que el nombre d'empreses exportadores regulars catalanes va disminuri només el 2,3% interanual fins a les 7.324 empreses, fet que demostra la «resiliència» del teixit.

Les exportacions catalanes de béns van acumular un descens fins a l'octubre del 13,3%, si bé la tendència era de recuperació a partir del mes de juny. Un cop superada la primera onada de la Covid-19, les exportacions van anar moderant la caiguda, fins a registrar un descens interanual del 7,1% a l'octubre, tot i que empitjorava lleugerament respecte al -5,5% de setembre.

L'evolució de les exportacions a Catalunya era una mica més negativa que al conjunt de l'economia espanyola, que registrava una contracció acumulada fins a l'octubre de l'11,9%. La disminució més continguda de les exportacions espanyoles en relació amb Catalunya s'explica majoritàriament pel pes més gran de la indústria automobilística a l'economia catalana, atès que la contracció de les exportacions ha estat molt més pronunciada en aquest sector. La contribució dels béns agroalimentaris sobre el total d'exportacions catalanes -14% el 2019-, així com la bona resposta del sector a la pandèmia -amb un creixement acumulat de les exportacions fins a l'octubre del 6,7%-, va ajudar a esmorteir parcialment la contracció del tota.