L'economia espanyola creixerà el 5,5% el 2021 i el 7% el 2022 després d'una contracció de l'11% el 2020, segons l'informe «Situació Espanya» de BBVA Research. L'entitat ha revisat a la baixa les previsions de creixement per a aquest any, inicialment del 6%, per les restriccions i l'esgotament d'algunes polítiques públiques de demanda. L'entitat preveu una recuperació a principis d'any més lenta de l'esperada, però estima una acceleració en el ritme de creixement a la segona meitat de l'any. Aquest creixement podria provocar un increment del PIB del 7% el 2022, en què serà especialment rellevant la necessitat d'una campanya de vacunació «efectiva, ràpida i massiva» i l'impacte dels fons europeus.

El tercer trimestre del 2020, el comportament de l'economia va ser una mica millor de l'esperat. Per això, l'entitat ha revisat a l'alça les previsions del PIB del 2020, del -11,5% al -11%. En aquest període, el consum privat va augmentar el 20,3%, gairebé quatre punts percentuals més del previst, i la inversió va créixer el 21,7%, molt per sobre del 6,4% estimat per BBVA Research. Així mateix, va tenir lloc un «fort repunt» de les exportacions de béns per la demanda de l'eurozona i del Regne Unit, i es va evidenciar el bon moment dels sectors agroalimentari i sanitari i la recuperació de l'automotriu. «Aquesta evolució s'explica per l'impuls de mesures que han fet que el crèdit flueixi cap a empreses i a l'increment de la despesa pública, en particular en sanitat», diuen els economistes de BBVA Research. El quart trimestre, l'activitat pràcticament no va variar. El consum públic va seguir avançant per esmorteir la recessió, tot i que el consum privat va experimentar una lleu caiguda. En aquest sentit, el fort repunt de la inversió entre juliol i setembre va donar pas a una correcció a la baixa en els tres últims mesos de l'any. Per al 2021, BBVA Research ha revisat les previsions a la baixa per l'empitjorament de l'activitat a l'eurozona a finals de 2020, tendència que podria fer-se extensible a la primera meitat el 2021.