Les consultes per assessorament laboral a CCOO a l'Anoia van créixer un 16,3% el 2020. Segons dades del sindicat, que subratlla "l'impacte que ha tingut la pandèmia", en van fer ús un total de 456 persones, majoritàriament provinents dels sectors comerç, hostaleria i turisme (31,49%), encara que també hi va haver una important allau de consultes des del de la indústria -un de cada quatre usuaris- i de les empreses de serveis i neteja -un de cada cinc.

Pel que fa a l'assessorament, van predominar les consultes relatives a les prestacions atorgades per la Seguretat Social (34,59%), salaris (20,27%) i acomiadaments (17,03%).