La pandèmia ha fet que es perdin més de 20.000 empreses des del febrer, segons el Baròmetre Cambra elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona. El nombre d'empreses s'ha reduït des de l'octubre i es manté estancat en poc més de 237.000 al desembre, amb una caiguda interanual del 7,9%. Amb tot, la destrucció empresarial s'ha desaccelerat el desembre i l'economia catalana ha tancat el 2020 amb «només» el 5,8% d'assalariats en ERTO, amb 158.261 empleats afectats, 20.000 menys que el mes anterior i una reducció del 75% respecte a les xifres d'abril.

El 15,4% dels autònoms ha sol·licitat alguna prestació fins al desembre. En total, el 2020 s'han pagat 828,7 milions d'euros en prestacions pel coronavirus a Catalunya, només darrere d'Andalusia. Després d'un novembre amb símptomes de refredament de la recuperació, al desembre el mercat laboral català ha mostrat senyals de millora marcades per la reducció de treballadors en ERTO i l'augment de l'afiliació efectiva, que, amb tot, ha registrat una caiguda interanual del 8,5%.

El 2020 han passat 12,7 milions de passatgers per l'aeroport de Barcelona, la xifra més baixa dels últims 25 anys i el 75,8% per sota de la del 2019. Això se suma al descens del turisme domèstic, amb una reducció de les pernoctacions de turistes catalans i de la resta de l'Estat superior al 70%.

Quant al consum, segons TPV de Banc Sabadell, l'alimentació i béns de la llar són les úniques activitats amb variacions positives els darrers trenta dies. En canvi, la despesa en hotels, viatges, restauració i transport ha caigut més del 40%. El consum de ciment s'ha reduït el 5,3% al novembre i ha mantingut el canvi de tendència a la baixa de l'octubre. La matriculació de vehicles industrials ha aprofundit la caiguda, amb una reducció del 6,3% al novembre, en comparació del mateix mes del 2019.

Per altra banda, l'empitjorament dels béns de consum ha arrossegat la producció industrial de nou a un terreny negatiu, amb un descens del 2,5%. En canvi, han augmentat amb força les exportacions de mercaderies del Port de Barcelona a l'estranger, el primer creixement significatiu des de l'esclat de la pandèmia.

Tot i la moderació de la caiguda de la mobilitat de viatgers en transport privat a l'àrea metropolitana al desembre, s'ha reduït el 22,4%. Del març al novembre, les validacions en transport públic han registrat caigudes anuals per sobre del 40%.