El Grup oMutua Madrileña tanca 2020 com la companyia d'assegurances generals líder per tercer any consecutiu. L'asseguradora presidida per Ignacio Garralda va concloure l'exercici amb un volum de primes en No Vida de 5.418 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 2,85% respecte a l'any anterior, per sobre de l'increment mitjà del mercat en aquest negoci, que va ser del 1,07%. El grup compta ja amb una quota de mercat en No Vida del 14,63%. En Salut, on opera a través de SegurCaixa Adeslas, Grupo Mutua va tancar l'exercici de l'any passat com a líder, amb uns ingressos per primes de 2.855 milions d'euros, un 6,23% més que l'exercici anterior, enfront del creixement del 5,01% del mercat en aquest ram. En Actuacions, el grup va concloure el 2020 amb un volum de primes de 1.577 milions d'euros, el 0,90% més que l'any anterior, el creixement més gran en primes dels cinc primers grups del rànquing i també clarament superior al del mercat, que va caure el -1,96% de mitjana.