Les compravendes d'habitatges inscrits han augmentat el 5,6% interanual al novembre a Catalunya, fins a 6.280 operacions, segons l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A Barcelona, les transaccions han augmentat el 0,5%, fins a 4.100 compravendes. El creixement més pronunciat s'ha registrat a la demarcació de Girona, amb un augment del 20,8%, fins a 946 transaccions. La segueix Lleida, amb un increment del 16,3% i 306 operacions, i Tarragona, amb un creixement del 13,3% i 928 operacions. Per la seva banda, la xifra de finques transmeses inscrites als registres ha augmentat el 2,5%, fins a 23.064 operacions.

D'aquestes, 2.285 corresponen a finques rústiques i les 20.779 restants són finques urbanes. La majoria d'aquestes finques, 11.994, són habitatges; 7.558, un altre tipus de finques urbanes, i 1.227 són solars.