El ´Panel Funcas' estima que l'economia espanyola creixerà un 6,3% el 2021, dues dècimes menys respecte a les seves últimes previsions. En una nota publicada ahir, el centre d'anàlisi assenyala que la recuperació del PIB vindrà donada principalment per l'auge de la demanda nacional, que representarà el 5,9% del creixement -tres dècimes menys respecte a les previsions anteriors-, mentre que el sector exterior aportarà quatre dècimes. Quant a l'ocupació, Funcas preveu que la taxa mitjana d'atur pel 2021 serà del 17,2%, més d'un punt respecte al 2020. Quant a la inflació, les previsions apunten que l'IPC creixerà un 0,8% interanual, revertint la tendència negativa actual. Funcas considera que la situació continua sent «desfavorable» per impulsar la recuperació econòmica, però que les perspectives haurien de millorar quan avanci la vacunació.