El deute públic d'Espanya es dispara 16,8 punts per sobre de la mitjana de l'eurozona i 24,3 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea (UE) el tercer trimestre del 2020. Després de l'increment registrat el segon trimestre del 2020 per la covid-19, el deute dels estats de l'eurozona i de la UE continua augmentant el tercer trimestre i se situa en el 97,3% i el 89,8% del PIB respectivament. Es tracta d'un augment de 2,3 punts respecte al segon trimestre del 2020 en el cas de la zona euro i de 2,1 punts en el de la Unió Europea. El deute d'Espanya, però, creix gairebé quatre punts respecte al trimestre anterior.

Amb un deute del 114,1% del PIB, Espanya és el sisè estat de la UE amb un deute públic més elevat, per darrere de Grècia, Itàlia, Portugal, Xipre i França. Respecte al segon trimestre del 2020, l'increment més gran de deute el registra Grècia, seguida de Xipre, Itàlia i Portugal. La rebaixa més gran del deute la registren Àustria i Finlàndia.

En comparació amb el tercer trimestre del 2019, Espanya és el quart estat que més ha augmentat el deute en el mateix període del 2020. Només la superen Xipre, Itàlia i Grècia. Pel que fa al dèficit, Espanya en registra un del 7,7% el tercer trimestre del 2020, gairebé dos punts per sobre de la mitjana de la zona euro, que se situa en el 5,8%. En el cas de la UE el dèficit és del 5,6%.

Així, el dèficit es redueix amb força el tercer trimestre del 2020 a l'eurozona i a la UE després dels rècords del segon trimestre per la pandèmia. El descens del dèficit respecte al trimestre anterior és de més de sis punts a l'eurozona i de sis punts a la UE. El descens del dèficit en el cas d'Espanya és de gairebé 12 punts respecte al segon trimestre de l'any, quan es va disparar fins al 19,5%.