El 2020, les pernoctacions als establiments hotelers de Catalunya van caure el 77,4% respecte al 2019 per la covid-19. Segons les dades provisionals d'ahir de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera i recollides per l'Idescat, les pernoctacions del turisme domèstic van reduir-se el 55,3% en termes interanuals -el 44,7% en el cas dels turistes catalans i el 68,2% en el dels viatgers de la resta de l'Estat-, mentre que les pernoctacions dels visitants estrangers van disminuir el 85,5%.Quant al nombre de viatgers, van caure el 72,2% respecte al 2019. Finalment, el grau d'ocupació per habitacions a Catalunya va ser del 37,4%.

D'altra banda, el nombre de viatgers als hotels de Catalunya el mes de desembre va ser el 80,6% inferior respecte al mateix període del 2019, segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera, publicades ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya va rebre 219.172 turistes el desembre, dels quals el 74% -fins a 162.285 viatgers- eren espanyols. Catalunya va ser el segon destí més visitat de l'Estat el desembre.