Avalis de Catalunya -societat impulsada per la Generalitat per procurar finançament a pimes i autònoms catalans- va atorgar garanties per 283 milions d'euros el 2020, un 87% més que el 2019. Segons ha explicat l'empresa en un comunicat, el creixement d'Avalis és fruit de la demanda d'una línia extraordinària de 300 milions aprovada pel Govern per fer front a la crisi de la covid-19. En concret, el 72% de les garanties atorgades el 2020 corresponen a aquesta línia, a través de la qual es van formalitzar 1.158 operacions per un import de 203 milions. En l'últim exercici, Avalis va tancar un total de 2.655 operacions, un 53% més en comparació del 2019. Quant als préstecs vinculats a la crisi de la covid-19, Avalis ofereix una garantia del 100% i tenen un import d'entre 50.000 euros i un milió d'euros, amb un termini de fins a cinc anys i que poden incloure un any de carència. La línia s'allargarà fins al 30 de juny del 2021.