Les comarques centrals van tancar el 2020 amb un total de 98.844 contractes signats en el conjunt de l'any, el 26,15% menys que el 2019, quan se'n van signar 133.849, 35.005 més que el 2020. L'Alt Urgell va ser la comarca on més van caure les contractacions, el 35,76%, per sobre de la caiguda mitjana del país (33,1%), segons l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. Al Moianès la caiguda va fregar la mitjana nacional, 31,92%, mentre que a la Cerdanya va ser del 31,92%. Al Bages i l'Anoia la davallada va ser molt similar, del 26,61% i el 26,54%, respectivament. Al Berguedà i al Solsonès la caiguda va ser menor, del 17,69% i el 12,42%, respectivament.

El mes de desembre es va tancar amb un total de 7.737 contractes a les comarques centrals, 2.401 menys que un any abans, el que suposa una caiguda del 23,68%. Un any abans, aquest mateix mes el nombre de contractes havia augmentat el 9,15%. La Cerdanya, amb un 58,59%, va ser on més es va notar la davallada, mentre que a l'Alt Urgell també va ser molt notable, del 36,08%. Ambdues comarques figuren al capdavant dels territoris on es va registrar la pitjor diferència en la contractació anual. Al conjunt català, durant el desembre la davallada interanual va ser del 21,68%. En contrapartida, el Solsonès és de les poques comarques catalanes on la contractació va créixer el desembre respecte del mateix mes del 2019, el 19,07%.

En general, la contractació va recular l'any passat a nivells del 2013 per la irrupció de la pandèmia. Durant el 2020, es van signar a tot Catalunya 2,2 milions de contractes, la xifra més baixa en set anys. Respecte al 2019, es van perdre més d'1 milió de contractes, un volum que representa un terç de la contractació. Per tipus de relació laboral, els temporals (-33,5%) es van reduir amb més força que els indefinits (-30,4%) i, de fet, el pes global de la contractació indefinida va augmentar mig punt respecte al 2019 i es va situar en el 13,9%. Per tipus de jornada, va disminuir amb més intensitat la contractació a temps parcial (-37,7%) i la de fixos discontinus (-35,1%), que la contractació a jornada completa (-30,3%).

Totes les modalitats contractuals disminueixen tret de la jubilació parcial. Les reduccions més significatives són les dels eventuals per circumstàncies de la producció, amb 500.000 contractes menys; els d'obra o servei, amb 300.000 firmes menys; i els ordinaris a temps indefinit, que han acabat l'any amb gairebé 100.000 contractacions menys.

Les dades de l'observatori mostren que les dones han patit més la caiguda de la contractació (-33,9%) que els homes (-32,3%), sobretot per la disminució en la contractació temporal. La contractació femenina també es va reduir més intensament en tots els tipus de jornada. La diferència és més destacada en els contractes fixos discontinus, en què les dones perden un 37,6% de contractació en un any davant la caiguda del 32,4% dels homes.

Per edat, la disminució més acusada l'han patit les persones de menys de 19 anys (-47,6%) i les de 20 a 24 anys (-34,4%). En xifres absolutes, la pèrdua més gran correspon a les persones de 30 a 44 anys amb 389.895 contractes menys, un major volum en ser el grup amb més ocupats. El total del col·lectiu de fins a 29 anys, amb un pes del 40,9% de la contractació, ha patit una disminució de 499.597 contractes en un any (-35,3%).