Mercadona ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús de totes les seccions de les botigues físiques, del servei a domicili i del servei en línia, segons ha informat en un comunicat. La cadena ofereix als clients bosses compostables fabricades amb fècula de patata, que s'han de llençar al contenidor de matèria orgànica.

També ha distribuït papereres diferenciades a totes les seccions perquè els clients puguin «dipositar els residus de manera separada i contribuir així a l'economia circular», segons explica Mercadona.

L'eliminació de bosses forma part de l'Estratègia 6.25 de Mercadona, presentada el 2020, que suposa una reducció de 3.200 tones de plàstic a l'any. L'Estratègia 6.25 té el triple objectiu per al 2025 de reduir un 25% el plàstic, fer tots els envasos reciclables i reciclar els residus plàstics generats a les instal·lacions; es portaran a terme mitjançant sis accions que comporten canvis en diferents processos de l'empresa.

Mercadona té previst invertir més de 140 milions d'euros en els pròxims quatre anys en accions com el redisseny d'envasos, la coordinació amb els proveïdors i l'adaptació de les botigues i la logística.

A Catalunya, hi ha vuit supermercats transformats en botigues 6.25 dels 72 que s'han adaptat fins ara a Espanya i Portugal, a través d'uns canvis que s'aniran estenent per tota la cadena al llarg del 2021. En els últims quatre mesos, Mercadona ha adaptat 72 botigues a Espanya i Portugal al model Botiga 06/25, que s'anirà estenent a tota la cadena durant el 2021.

La cadena de supermercats valenciana va començar a treballar en aquesta estratègia el 2019, implicant tota la plantilla en el repte de Continuar Cuidant el Planeta i fent més sostenibles diferents processos de la cadena de muntatge. L'empresa té un equip de treball que coordina totes les àrees d'actuació de l'Estratègia 06/25. Aquest equip està format per treballadors i treballadores dels diferents processos de la companyia, com ara Botigues, Prescripció, Informàtica, Compres, Logística, Financer, Recursos Humans, Relacions Externes i Obres.

Mercadona desenvolupa un Pla de Responsabilitat Social, que atén el component social i ètic a través de diferents línies d'actuació sostenibles que reforcen l'aposta pel creixement compartit. En el marc d'aquesta política, Mercadona col·labora amb més de 290 menjadors socials, 60 bancs d'aliments i altres entitats socials de tot Espanya i Portugal, als quals fa donacions, diàriament, i participa en les campanyes de recollida d'aliments que aquestes entitats organitzen.

De fet, el 2020 la companyia ha donat a totes aquestes entitats i organitzacions un total de 17.000 tones d'aliments, més de 3.000 de les quals a Catalunya. Aquestes quantitats s'han anat incrementant des que la companyia va prendre la decisió de reforçar els processos de donació de productes de primera necessitat a les entitats socials i organitzacions benèfiques amb les quals col·labora habitualment. Mercadona també col·labora estretament amb 32 fundacions i centres ocupacionals en la decoració de les seves botigues amb murals de mosaic, que elaboren més de 1.000 persones amb diferents graus de discapacitat.