El Fons Monetari Internacional (FMI) ha revisat de manera positiva les seves estimacions del dèficit que va registrar Espanya el 2020, fins a situar-lo en l'11,7% del producte interior brut (PIB), davant del 14,1% que havia estimat a l'octubre, segons es desprèn de l'actualització de gener del seu informe bianual «Monitor Fiscal», publicat ahir.

En canvi, per al 2021, la nova estimació de l'FMI és que el dèficit d'Espanya obtingui el 8,2%, que suposa un empitjorament de set dècimes respecte al 7,5% que considerava a l'octubre. Aquests canvis es corresponen en certa manera amb les actualitzacions en les previsions de PIB que va fer aquesta setmana l'FMI, en què millorava la caiguda de l'economia el 2020, però empitjorava la recuperació el 2021. Tot i que els canvis són similars als de la resta de grans economies europees, Espanya es mantindrà com el país que pitjors dades de dèficit tindrà tant per al 2020 com per al 2021 a l'eurozona.

La nova previsió de l'FMI és que tota l'àrea euro comptabilitzi un dèficit del 8,4% el 2020 i del 5,9% el 2021, que suposa una millora d'1,8 punts per a l'any passat i un empitjorament de nou dècimes per a aquest. Entre les quatre economies més grans que empren l'euro, Alemanya observarà un dèficit del 5,1% el 2020 i del 3,4% el 2021, per això les estimacions s'han millorat en cinc punts i s'han empitjorat en dues dècimes. Per a França, l'organisme espera un dèficit del 10,6% l'any passat, dues dècimes millor de l'estimat anteriorment, i del 7,7% el 2021, 1,2 punts pitjor que la xifra avançada a l'octubre. Quant a Itàlia, el dèficit serà del 10,9% i del 7,5% per a enguany i el següent, respectivament, el que implica una millora del 2,1 punts el 2020 i un empitjorament d'1,3 punts el 2021.

A l'informe, l'FMI informa que el suport fiscal dels governs a escala mundial va pujar el 2020 a 11,562 bilions d'euros. Així, entre l'octubre, quan es va publicar l'anterior «Monitor Fiscal», i finals d'any, els estímuls públics s'han elevat en 2,2 bilions de dòlars (1,816 bilions d'euros).

Aquest suport fiscal sense precedents, que excedeix el registrat després de la crisi de 2008, ha tingut conseqüències en el nivell d'endeutament i del dèficit de tots els països a escala mundial.